Dia Alamannen in Zollernalbkreis

Scmitt (Georg) 2005 : « Die Alamannen im Zollernalbkreis », Thèse, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, 2005, 331p..